ข้อตกลงเช่าเลขที่ ช.2/2563 (กวค.) เช่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (PLOTTER) สี ขนาด 36 นิ้ว

Post Reply
matthana_tu
Posts: 672
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ข้อตกลงเช่าเลขที่ ช.2/2563 (กวค.) เช่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (PLOTTER) สี ขนาด 36 นิ้ว

Post by matthana_tu » Fri Jan 17, 2020 2:07 pm

ข้อตกลงเช่าเลขที่ ช.2/2563 (กวค.) เช่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (PLOTTER) สี ขนาด 36 นิ้ว
Attachments
สัญญาเลขที่ ช.2-2563(กวค.).pdf
(78.54 KiB) Downloaded 25 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”