ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1767
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)

Post by matthana_tu » Thu Sep 15, 2022 3:34 pm

ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)
Attachments
สลธ1414-2565 ลว 13 กย. 65 แจ้งเวียนข้อหารือและแบบร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา).pdf
(1.12 MiB) Downloaded 10 times

Post Reply

Return to “คู่มืองานด้านพัสดุ”