ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงกา

Post Reply
matthana_tu
Posts: 572
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงกา

Post by matthana_tu » Mon Jun 29, 2020 3:00 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Attachments
20200629140730.pdf
(62.02 KiB) Not downloaded yet

Post Reply

Return to “งานจ้าง”