ประกาศแผนจ้างจัดงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓

Post Reply
matthana_tu
Posts: 676
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจ้างจัดงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓

Post by matthana_tu » Fri Feb 07, 2020 2:59 pm

ประกาศแผนจ้างจัดงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓
Attachments
ประกาศแผนจ้างจัดงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายฯ ฤดูฝน2563.pdf
(60.13 KiB) Downloaded 32 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”