ประกาศแผนงานจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 569
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนงานจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง

Post by matthana_tu » Wed Jan 15, 2020 3:12 pm

ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง
Attachments
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ฯ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง.pdf
(62.92 KiB) Downloaded 15 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”