ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด “Water Diplomacy” ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต

Post Reply
matthana_tu
Posts: 569
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด “Water Diplomacy” ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต

Post by matthana_tu » Mon Sep 30, 2019 2:29 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด “Water Diplomacy” ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Attachments
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(590.17 KiB) Downloaded 18 times

Post Reply

Return to “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”