ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆจำนวน 2 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 178
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆจำนวน 2 รายการ

Post by matthana_tu » Fri Sep 27, 2019 8:40 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆจำนวน 2 รายการ

Post Reply

Return to “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”