ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง)และอื่นๆ จำนวน 96รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 569
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง)และอื่นๆ จำนวน 96รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Fri Sep 27, 2019 8:56 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง)และอื่นๆ จำนวน 96รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply

Return to “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”