ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 178
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Fri Sep 27, 2019 8:50 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply

Return to “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”