ประกาศแผนโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย

Post Reply
matthana_tu
Posts: 569
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสาย

Post by matthana_tu » Fri Aug 23, 2019 7:32 pm

ประกาศแผนโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน
Attachments
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการศึกษาผลกระทบฯ.pdf
(54.22 KiB) Downloaded 17 times

Post Reply

Return to “ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง”