ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมและอื่นๆ จำนวน ๖๗ รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 202
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมและอื่นๆ จำนวน ๖๗ รายการ

Post by matthana_tu » Tue Aug 06, 2019 5:37 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมและอื่นๆ จำนวน ๖๗ รายการ
Attachments
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กกม ยอด98,817.PDF
(116.61 KiB) Downloaded 6 times

Post Reply

Return to “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”