ราคากลางจ้างควบคุมงานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ราคากลางจ้างควบคุมงานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Post by nahathai » Fri Jul 12, 2019 7:21 pm

ราคากลางจ้างควบคุมงานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Attachments
บก 02 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง.pdf
(191.66 KiB) Downloaded 23 times

Post Reply

Return to “ราคากลางจ้าง”