ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารเอกสารโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารเอกสารโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบ

Post by nahathai » Wed Jul 10, 2019 4:22 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารเอกสารโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศและรูปแบบการรายงานข้อมูลเชิงพื้นที่ ระหว่าง สทนช. และ GISTDA
Attachments
ประกาศ.pdf
(45.97 KiB) Downloaded 4 times

Post Reply

Return to “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”