ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของ สทนช.

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของ สทนช.

Post by nahathai » Tue Jul 09, 2019 5:33 pm

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของ สทนช.
Attachments
การจ้างจัดทำโครงสร้างและกรอบ.pdf
(56.31 KiB) Downloaded 85 times

Post Reply

Return to “ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง”