การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครึ่งปีเเรก วันที่ 1 เมษายน 2561

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครึ่งปีเเรก วันที่ 1 เมษายน 2561

Post by pronpimon » Wed Jul 18, 2018 7:01 pm

สลธ. ขอส่งเเนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสทนช. เพื่อดำเนินการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครึ่งปีเเรก วันที่ 1 เม.ย.61 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ มายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Attachments
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ.pdf
(4.1 MiB) Downloaded 107 times

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์”