ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

Post by matthana_tu » Tue Feb 22, 2022 8:54 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
Attachments
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคา (1 เมษายน 25645 - 30 กันยายน 2565).pdf
(64.27 KiB) Downloaded 42 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”