ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ

Post by matthana_tu » Tue Apr 20, 2021 3:35 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Attachments
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.pdf
(62.87 KiB) Downloaded 54 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”