ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เชียงใหม่-ลำพูน

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เชียงใหม่-ลำพูน

Post by matthana_tu » Thu Mar 25, 2021 5:20 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก
Attachments
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก.pdf
(72.67 KiB) Downloaded 44 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”