ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2146
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post by matthana_tu » Fri Nov 27, 2020 3:03 pm

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ 2 รายการ.pdf
(36.92 KiB) Downloaded 67 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”