ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 )

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2234
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 )

Post by matthana_tu » Mon Mar 22, 2021 2:24 pm

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 )
Attachments
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ).pdf
(63.02 KiB) Downloaded 64 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”