ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564)

Post by matthana_tu » Wed Dec 09, 2020 3:39 pm

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
Attachments
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม.pdf
(54.75 KiB) Downloaded 74 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”