ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

Post by matthana_tu » Mon Oct 25, 2021 1:50 pm

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
Attachments
แผนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(63.46 KiB) Downloaded 65 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”