ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงสร้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2143
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงสร้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายฯ

Post by matthana_tu » Thu Sep 02, 2021 7:17 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงสร้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
Attachments
ร่างประกาศโครงการจ้างจัดหาฯ.pdf
(147.42 KiB) Downloaded 108 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2564”