ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 893
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

Post by matthana_tu » Fri Dec 25, 2020 4:12 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง
Attachments
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.pdf
(136.5 KiB) Downloaded 25 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2564”