สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

Post Reply
matthana_tu
Posts: 893
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

Post by matthana_tu » Sat Aug 01, 2020 3:00 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
Attachments
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 63.xls
(53.5 KiB) Downloaded 4 times

Post Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)”