สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่2/2561

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่2/2561

Post by pronpimon » Wed May 30, 2018 10:22 am

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1007.2/53 ลงวันที่ 18 พ.ค. 61 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่2/2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้
Attachments
doc12895920180528174056.pdf
(1.79 MiB) Downloaded 204 times

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์”