การใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

การใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน

Post by pronpimon » Thu May 03, 2018 5:14 pm

จากการทดสอบการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานเป็นระยะ เวลา 1 เดือน เห็นควรให้ใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน
Attachments
CCF03052561_0002.pdf
(841.82 KiB) Downloaded 192 times

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์”