สลธ.642/2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อหารือเเละติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

สลธ.642/2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อหารือเเละติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

Post by pronpimon » Sat Jun 16, 2018 11:40 am

ตามที่ได้มีการประชุมเพื่อหารือเเละติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสทนช. เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น
ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เเละที่ปรึกษา พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประเด็นเเละข้อสั่งการที่ สลธ.ได้สรุป รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ
Attachments
doc13978820180616104713.pdf
(1.11 MiB) Downloaded 166 times

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์”