สลธ.657/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 86

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

สลธ.657/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 86

Post by pronpimon » Sat Jun 16, 2018 11:34 am

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้เเจ้งกำหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 86 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันตึกไมตรี ทำเนียบรัฐมนตรี
สำนักทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ผู้อำนวยการ กอง/สักนัก/ศูนย์ เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน ขอเเจ้งรายชื่อดังเอกสารเเนบ
Attachments
doc13978920180616104741.pdf
(1.64 MiB) Downloaded 145 times

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์”