ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2563 (กกต.) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สีและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระดิจิตอลขาว - ดำ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2563 (กกต.) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สีและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระดิจิตอลขาว - ดำ

Post by matthana_tu » Mon Oct 28, 2019 3:10 pm

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2563 (กกต.) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สีและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระดิจิตอลขาว - ดำ
Attachments
20200113134357.pdf
(33.06 KiB) Downloaded 99 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”