สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1433
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

Post by matthana_tu » Thu May 14, 2020 1:17 pm

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 รายการ
Attachments
ซ 2-2563 (สลธ.).pdf
(60.25 KiB) Downloaded 80 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”