สัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 716
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ

Post by matthana_tu » Thu Sep 24, 2020 3:13 pm

สัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ
Attachments
doc10764620200924143556.pdf
(520.43 KiB) Downloaded 4 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”