ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ ฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2206
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ ฯ

Post by matthana_tu » Fri Apr 10, 2020 12:10 pm

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ สำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
ร่างประกาศโครงการองค์กรผู้ใช้น้ำ.pdf
(141.33 KiB) Downloaded 192 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”