ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1433
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำฯ

Post by matthana_tu » Fri Apr 24, 2020 4:23 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
ปะรกาศประกวดราคาจ้างองค์กรผู้ใช้น้ำ.pdf
(124.73 KiB) Downloaded 84 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”