ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี นร 0101/ว1263 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี นร 0101/ว1263 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

Post by pronpimon » Mon Jun 04, 2018 11:12 am

สำนักงานเลขาธิการขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ตามเอกสารที่แนบ
Attachments
doc13168920180604111630.pdf
(1.22 MiB) Downloaded 229 times

Post Reply

Return to “มติ ครม. และข้อสั่งการ”