ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี

Post by pronpimon » Mon Aug 06, 2018 11:52 am

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61
Attachments
BRN3C2AF424BF79_006260.pdf
(316.17 KiB) Downloaded 147 times

Post Reply

Return to “มติ ครม. และข้อสั่งการ”