ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2143
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ

Post by matthana_tu » Fri Apr 03, 2020 4:11 pm

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
(106.14 KiB) Downloaded 137 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”