ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด

Post by matthana_tu » Mon Oct 12, 2020 3:38 pm

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
Attachments
ประกาศผู้ชนะโครงการาเชื่อมโยงฐานข้อมูลฯ.pdf
(54.27 KiB) Downloaded 62 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”