ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(กบน.)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 672
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(กบน.)

Post by matthana_tu » Fri Jan 17, 2020 3:08 pm

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กบน.)
Attachments
แนบท้ายประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 1 (กบน.).pdf
(37.87 KiB) Downloaded 26 times
ประกาศผู้ชนะ.pdf
(284.74 KiB) Downloaded 26 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”