ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารโครงการประยุกต์ (กกต.)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1647
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารโครงการประยุกต์ (กกต.)

Post by matthana_tu » Fri Sep 11, 2020 10:48 am

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารโครงการประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลด้านวิชาการของ MRC(กกต.)
Attachments
ผู้ชนะ.pdf
(53.18 KiB) Downloaded 49 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”