เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับพื้นที่ห้วยโมงฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 715
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับพื้นที่ห้วยโมงฯ

Post by matthana_tu » Thu May 21, 2020 5:32 pm

โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
เปลี่ยนแปลงผู้ชนะห้วยโมง ลำพะเนียง.pdf
(73.06 KiB) Downloaded 26 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”