ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีนฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 715
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีนฯ

Post by matthana_tu » Thu Apr 30, 2020 2:14 pm

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
ประกาศยกเลิกผู้ชนะโครงการผังน้ำสะแกกรัง.pdf
(37.99 KiB) Downloaded 29 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”