ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Post Reply
matthana_tu
Posts: 715
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Post by matthana_tu » Wed Apr 08, 2020 10:34 am

จ้างค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง
สายประธาน
Attachments
จ้างค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง.pdf
(74.48 KiB) Downloaded 31 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”