ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 716
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง

Post by matthana_tu » Fri Mar 27, 2020 12:31 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง และต้นน้ำพองสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง และต้นน้ำพองสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.pdf
(74.46 KiB) Downloaded 39 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”