ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 715
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขง

Post by matthana_tu » Thu Mar 19, 2020 1:19 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขง
Attachments
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขง.pdf
(65.24 KiB) Downloaded 34 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”