ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 716
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

Post by matthana_tu » Thu Mar 19, 2020 1:17 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน
Attachments
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน.pdf
(71.29 KiB) Downloaded 33 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”