แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Post by matthana_tu » Tue Mar 31, 2020 2:31 pm

แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Post Reply

Return to “งานเช่า”