แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2150
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Post by matthana_tu » Fri Oct 11, 2019 12:50 pm

แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4
Attachments
แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสทนช.4.pdf
(54.09 KiB) Downloaded 124 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”