ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) ฯ จำนวน 1 ลำ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 670
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) ฯ จำนวน 1 ลำ

Post by matthana_tu » Thu Jan 23, 2020 11:45 am

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) ขนาด ๙ ที่นั่ง ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ คัน
Attachments
ประกาศแผนจัดซื้อเรือตรวจการณ์ฯ.pdf
(66.91 KiB) Downloaded 34 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”