ราคากลาง งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 676
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลาง งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ

Post by matthana_tu » Mon Sep 21, 2020 10:14 am

ราคากลาง งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.33 MiB) Downloaded 2 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานซื้อ”